شرایط فروش

فروش عادی دستگاه سی ان سی لیزر 13090

قیمت 62 تا 65 میلیون تومان در صورت خرید اقساطی 2 تا 3 میلیون به مبلغ کل اضا فه می شود

 

شرایط فروش 44 میلیون هنگام تحویل دستگاه مابفی طی شش فقره چک